TÍNH TOÁN LỰA CHỌN BÌNH KHÍ NÉN

Bình chứa khí nén là điều cần thiết cho mọi hệ thống khí nén, để tích trữ khí nén giữa máy nén khí và các thiết bị sử dụng khí nén. Có hai bộ thu khí khác nhau trong một hệ thống khí nén:

  • Bình chứa chính: đặt gần máy nén khí, sau bộ làm mát sau nhưng trước thiết bị lọc và máy sấy khí 
  • Bình chứa phụ: nằm gần các điểm tiêu thụ khí nén. 
máy nén khí trục vít miền trung

Công suất tối đa của máy nén khí trong một hệ thống được thiết kế tốt luôn vượt cao hơn từ 25%-30% mức tiêu thụ khí nén trung bình tối đa của hệ thống (mức tiêu thụ không khí trung bình tối đa là mức tiêu thụ không khí trung bình trong một khoảng thời gian hợp lý).

Vì công suất tối đa của máy nén khí cũng luôn vượt quá mức tiêu thụ khí nén tối thiểu trong hệ thống – máy nén khí phải điều chỉnh công suất trong quá trình làm việc bình thường, thường bằng cách sử dụng các chiến lược nguyên thủy như diều chỉnh bật/tắt và các chiến lược tiên tiến hơn như biến tần. Chiến lược điều chế nguyên thủy gây ra nhiều biến đổi áp suất trong hệ thống khí nén hơn là chiến lược tiên tiến hơn.

Bình tích khí trong hệ thống khí nén phục vụ các mục đích quan trọng của 

  • Cân bằng sự thay đổi áp suất từ trình tự khởi động / dừng và điều chế của máy nén khí 
  • Lưu trữ khối lượng khí nén cân bằng sự thay đổi trong tiêu thụ và nhu cầu từ hệ thống 

Nói chung, có thể tính toán mức tiêu thụ tối đa rong hệ thống bằng cách tóm tắt nhu cầu của từng người tiêu dùng.

Không có phương pháp nào được chấp nhận chung về kích thước bình tích khí, nhưng có một công thức thường được sử dụng dựa trên cân bằng khối lượng.

  1. t = V (p 1 - p 2 ) / C p a 

Trong đó 

V = thể tích của bể tích (m3) 

t = thời gian để máy thu đi từ giới hạn áp suất trên xuống dưới (phút) 

C = lưu lượng cần sử dụng (cfm) 

pa = áp suất khí quyển (14,7 psia) 

p 1 = áp suất bể tối đa (psia) 

p 2 = áp suất bể tối thiểu (psia) 

Ví dụ: 

Đối với hệ thống máy nén khí có mức tiêu thụ không khí trung bình 1000 cfm , áp suất bể tối đa 110 psi , áp suất bể tối thiểu 100 psi và thời gian giây để máy thu chuyển từ áp suất trên xuống áp suất thấp hơn – có thể tính thể tích của bể thu bằng cách sửa đổi ( 1) đến 

V = t C p a / (p 1 - p 2 ) 

   = (5 giây) (1/60 phút / giây) (1000 cfm) (14,7 psi) / ((110 psi) – (100 psi)) 

   = 122ft3  = 3,4526 m3 

Ta có bảng sau: Theo lưu lượng 

Lưu lượng Thể tích bình chứa cần thiết 
cfm m3/min m3 
100 2.84 0.4 
200 5.68 0.8 
300 8.52 1.2 
400 11.36 1.6 
500 14.20 
750 21.29 
1000 28.39 
1500 42.59 
2000 56.78 
3000 85.17 12 
4000 113.56 16 
5000 141.95 20 
7500 212.93 30 
10000 283.90 40 

Theo công suất máy: 

Công suất Thể tích bình 
HP kW M3 
3.7 0.1 
7.5 5.6 0.1 
10 7.5 0.2 
15 11.2 0.2 
20 14.9 0.3 
25 18.7 0.4 
30 22.4 0.5 
40 29.8 0.6 
50 37.3 0.8 
60 44.8 0.9 
75 56.0 1.1 
100 74.6 1.5 
125 93.3 1.9 
200 149.2 
350 261.1 5.3 
450 335.7 6.8 
500 373.0 7.6 

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Đại Phú.

0903 570 660